Karl Marx School 2017 gaat van start!

De verkiezing van Trump, de Brexit, de aanhoudende crisis, de aanslagen in Berlijn, Nice en Brussel, de groeiende armoede, een onderwijs dat almaar schraler en meer elitair wordt, de torenhoge jongerenwerkloosheid, het in vraag stellen van de vrije meningsuiting en de rechtstaat, de commercialisering van cultuur, het bagatelliseren van seksisme en racisme en een op hol geslagen klimaat...

De strijdbewegingen zijn talrijk en onze geschiedenis, die van de 99%, moet voor een groot stuk nog geschreven worden. Overal in Europa komen de mensen in beweging en eisen ze een solidaire en rechtvaardige samenleving. Of we nu Frankrijk als voorbeeld nemen, me

t het recente verzet tegen de Loi de Travail, of België, waar veel asociale regeringsmaatregelen gecontesteerd worden (bv. de Turteltaks), we merken dat de mensen op zoek zijn naar een alternatief voor de besparingen en voor de verouderde liberale recepten die de crisis niet oplossen, integendeel.

Op 10, 11 en 12 maart opent de Karl Marx School haar deuren op de campus van de ULB. Een gelegenheid bij uitstek om te discussiëren over de huidige maatschappij, maar vooral om het te hebben over alle mogelijke alternatieven. De Karl Marx School biedt een programma aan met tientallen vormingen, met verschillende debatten maar ook en vooral met ontmoetingen tussen jongeren uit het hele land.

De Karl Marx School begint op vrijdagavond 10 maart, en eindigt zondagavond 12 maart.

Dagindeling: 

9u: ontbijt
10u:  blok 1
11u30: pauze
12u00: blok 2

13u30:eten
 

14u30: blok 3
16u30: pauze
17u00: blok 4
18u30: klaar

Je kan je in het formulier hieronder inschrijven voor een halve dag, een hele dag of een heel weekend. De inschrijvingskost dekt ook het eten (van ontbijt tot avondeten). Slaapplaats kan voorzien worden als je niet in Brussel woont en die nodig hebt (matje en slaapzak vereist).

Als je voor 15 februari betaalt, kost het 7/13/25 euro voor respectievelijk een halve dag, een dag of een weekend. Na 15 februari wordt dat 12/18/30 euro en ter plaatse 14/21/34 euro. Wees er dus snel bij met je betaling.

Inschrijvingsformulier: klik hier

Een overzicht en beschrijving van de vormingen wordt later toegevoegd.

VormingenTweedaagse vormingen

Marxisme voor beginners
Waarom horen we de naam Karl Marx zoveel  En blijft het marxisme belangrijk om de evolutie van de samenleving vandaag de dag te begrijpen ? Deze vorming geeft je de sleutel om de basis van het marxisme te begrijpen.

Het socialisme van de 21ste eeuw

Bernie Sanders omschreef zichzelf als socialist tijdens de verkiezingen in de Verenigde Staten. Na de dood van Fidel Castro kondigden sommige opiniemakers het einde van het socialistische regime aan. Wat is nu precies de inhoud van het socialisme in de 21ste eeuw?


Zaterdag – volledige dag

Geavanceerde marxistische filosofie

Kan een filosofische benadering ons helpen om het marxisme te begrijpen ? Kan een marxistische aanpak ons helpen om filosofie te begrijpen ? Kunnen we praten van een filosofie, of het zelfs zien als de enige filosofie ? We zullen discussiëren op basis van actuele filosofische teksten en ze analyseren vanuit een kritisch, marxistisch perspectief. Deze vorming vereist dat je eerder al deelnam aan de vorming « marxisme voor beginners ».

De opkomst van het fascisme in de jaren 30
Als er gesproken wordt over de opkomst van extreem-rechts in de media maakt men vaak de vergelijking met de jaren 30. Maar wat is er toen werkelijk gebeurd ? Wat waren de factoren die figuren als Hitler en Franco toestonden om de macht te grijpen ? Kan de opkomst van fascisme vermeden worden of niet ?

De mens : egoïst of altruïst ? (De Supersamenwerker)

Is de mens een wolf voor de mens zoals Thomas Hobbes stelde ? Is iedereen gedreven door eigenbelang ? Op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten in de biologie, antropologie, neurowetenschap en psychologie tonen dokter Dirk Van Duppen en biochemicus Johan Hoebeke aan dat de mens in realiteit een supersamenwerker is. Een explosief boek dat de neoliberale mythe van de « homo economicus » doet ineenstorten.


Marxisme en de LGBT+ beweging

Wat is de LGBT+ beweging ? Waar is de homo-lesbo-transfobie te vinden in ons land ? De sprekers, geëngageerde militanten, delen hun ervaringen en hun analyse van de huidige staat van de emancipatiestrijd van homoseksuelen en transgenders in ons land en plaatsen het in een historische context.
Ze zullen spreken van de geschiedenis maar ook van de uitdagingen waar de beweging vandaag de dag mee geconfronteerd wordt, zoals de poging tot recuperatie van de strijd door de Israelische overheid en de Stad Antwerpen door Pink Washing. Welke positie moet links innemen ? Hoe
vermijden we om in de val te trappen

De vluchtelingencrisis en kapitalisme
De Europese Unie wil een maximum aan vluchtelingen beletten om naar Europa te komen. Ze tekende hiervoor een aantal akkoorden met landen die grenzen aan de EU en Afrikaanse landen opdat vluchtelingen daar zouden blijven. De laatste maanden zien we ook een versterking van Frontex, de Europese grenswachters.
Deze vorming zal als doel hebben om terug te komen op sleutelconcepten als de Conventie van Genève, Dublin en Schengen om de vluchtelingencrisis in de EU beter te begrijpen en de link tussen kapitalisme en de Europese vluchtelingenpolitiek aan te tonen.

EU en democratie : welk alternatief ?

De EU kent een contradictorische dynamiek. Op het moment dat het zijn uitgangspunten consequent verstrerkt, op vlak van politieke economie, migratie en veiligheid, trilt de EU ook op zijn grondvesten met de Brexit, de terugkeer naar nationale grenzen en de opkomst van nationalistische en extreem-rechtse partijen.
Hoe kunnen we deze contradictorische dynamiek verklaren ? Wat verklaart de opkomst van extreem-rechtse partijen ? Bestaat er een linkse kritiek op de EU ? Welke alternatieven bestaan er ?


Zaterdag (Halve dag)

CETA & TTIP voor beginners
Het is in het grootste geheim dat de Europese Unie de afgelopen jaren over twee grote vrijhandelsakkoorden onderhandelde. 
Dankzij de druk van onderuit, is TTIP tijdelijk aan de kant geschoven maar CETA zal hoogst waarschijnlijk doorgevoerd worden. Wat betekent die voor de hormonen in ons varkensvlees ? Moeten werknemers nu een deel van hun loon opofferen om onze concurrentiepositie te versterken ?

De toekomst van werk in Europa

2016 was voor Frankrijk een jaar van mobilisaties tegen de Loi Travail, een wetsontwerp dat de werkweek wil verlengen en flexibiliseren. Bij ons heeft de Wet Peeters hetzelfde doel voor ogen. Daartegenover komen steeds meer stemmen op – van academici, vakbonden en ook hernomen door sommige partijen – voor de verkorting van de werktijd, in het bijzonder voor de 30-urenweek. Deze vorming gaat over deze strijd en debatten.

De oorlogen van de NAVO - met Ludo De Brabander, woorvoerder van Vrede vzw en auteur van Oorlog zonder grenzen.

In zijn laatste boek Oorlog zonder grenzen toont Ludo De Brabander hoe de politiek van westerse en regionale machten in de Arabische wereld overal als een boemerang in het gezicht van gewone mensen terugkomt. Hij schetst een verhaal over de koloniale opdeling van het Midden-Oosten en Noord-Afrika, internationale energiehonger, steun aan autoritaire regimes, wapenleveringen en militaire interventies. Die cocktail zorgt voor chaos en geweld in Afghanistan, Irak, Libië en Jemen en dus voor miljoenen vluchtelingen naar de buurlanden en Europa. Maar ook voor een voedingsbodem waarin internationale netwerken van de extremistische jihad goed gedijen. Zo oogsten we onze eigen veiligheid.

Palestina, de laatste kolonie ?

De Osloakkoorden tussen Israelisch leider Yitzhak Rabin en de vertegenwoordiger van de PLO Yasser Arafat, getekend in 1993, werden enthousiast onthaald door de internationale gemeenschap. Een vredesakkoord was eindelijk bereikt. Twee decennia later is illegale bezetting en apartheid nog steeds de dagelijkse realiteit voor de Palestijnen. Hoe kunnen we de huidige situatie uitleggen ? Wat is de BDS campagne en wat kan ze bijbrengen om de kolonisatie van Palestina tegen te houden ?

Congo voor beginners
Congo komt veel in de media de afgelopen maanden met de verkiezingen.
De media, gefixeerd op de actualiteit, geven vaak weinig aandacht aan de geschiedenis van Congo. Deze vorming zal de sleutel proberen geven tot het begrijpen van de actuele politieke situatie. Wie is Kabila en wie zijn zijn tegenstanders ? Waarom heeft België Mobutu zolang gesteund ? Welke belangen spelen er ?

De actualiteit in Cuba - met Norma Goicochea Estenoz, ambassadrice van Cuba.
De dood van Fidel Castro heeft velen doen spreken over het socialisme in Cuba. Wat is de situatie in Cuba op sociaal, economisch en democratisch vlak ? Wat betekent socialisme op het eiland, in de context van een Amerikaanse economische boycot ? Wat te denken van de toenadering tussen Cuba en de VS de afgelopen maanden ?

Sociaal werk is niet te koop !

De stad Antwerpen gooit in 2017 verscheidene voorzieningen op de markt. Zowel sociaal werk organisaties als privéondernemingen moeten concurreren om projecten, de zogenaamde tenders, binnen te halen. Ze geven aan tegen welke prijs ze een product leveren. Het project gaat dan voor 3 jaar naar de ‘speler’ met de beste prijs-kwaliteitverhouding. 
Maar over welke kwaliteit spreken we? Voor ons is thuisloosheid een onrecht dat de wereld uit moet en kan. Kwaliteitsvol werken met thuislozen steunt op een vertrouwensrelatie, en geeft mensen hun waardigheid en sterkte terug. Voor anderen is ‘kwaliteit’ een repressieve aanpak, het bestrijden van overlast en het verdrijven van mensen uit het straatbeeld. Voor welke visie staat een stadsbestuur dat kwistig GAS boetes uitstrooit en inloophuis De Steenhouwer bant wegens storend in een chique winkelbuurt?

Buy Buy art: de vermarkting van cultuur

De vermarkting van cultuur gaat verder dan de clown van McDonald’s. De crisis is diepgaander. Kunst, kunstkritiek en culturele politiek worden meer en meer in een marktlogica binnengebracht. Kunst wordt een handelswaar, de artiest en merk en de kunstliefhebber een klant. De cultuurhuizen gedragen zich als bedrijven die vechten voor hun deel van de markt. De culturele politiek ziet kunst als economie. De gesubsidieerden moeten hun winsten kunnen bewijzen. Maar de kunstwereld staat meer en meer op om een andere visie op kunst en maatschappij te verdedigen.


Zondag – de hele dag

Geavanceerde politieke economie

Marx voerde zijn onderzoek naar het kapitalisme uit in de 19e eeuw en schreef zijn theorie uit in het boek « Het Kapitaal ». De analyse van Marx blijft een inspiratiebron voor vele hedendaagse economen. Maar op welke manier verschilt de marxistische theorie van de keynsiaanse theorie ? Deze vorming vereist dat je eerder als de vorming marxisme voor beginners hebt gevolgd.

Marxisme en feminisme - met Anja Meulenbelt. Ze maakte al meerdere feministische golven mee en bepaalt al decennia mee het debat. Ze publiceerde bijna veertig boeken en vele artikelen voor diverse tijdschriften. Het verschil, haar laatste boek, kwam dit jaar nog uit.

De loonkloof, precaire contracten, huiselijk geweld, etc. De gelijkheid tussen man en vrouw is verre van bereikt in België. Deze vorming wil de huidige situatie bekijken, maar vooral de tools geven om te strijden voor gelijkheid tussen man en vrouw.

Onderwijs onder het kapitalisme
De publieke school is geboren op hetzelfde moment als het kapitalisme, maar voor welke redenen ? Wat is de link tussen de ontwikkeling van het kapitalisme en de evolutie van het onderwijs ? Deze vorming zal ons toestaan om te grote transformaties van het onderwijs te begrijpen, maar ook om te discussiëren over een alternatief model voor het huidige onderwijsmodel.
Het tweede deel van de vorming zal over hoger onderwijs gaan en diens evolutie sinds het Bologna-akkoord.

Democratie voor de 1 % of voor de 99 %?
Meer en meer beslissingen worden genomen op het Europese niveau, vooral door de niet-verkozen Europese Commissie en waarvan de links met de bankwereld en het patronaat alsmaar duidelijker worden. In België verhoogde de regering de pensioensleeftijd naar 67 jaar, terwijl dit niet eens in een partijprogramma te vinden was. Hoe kunnen we deze situatie uitleggen ? Kunnen referenda een alternatief vormen ? Zoniet, welke andere alternatieven kunnen we bestaan er ? En zijn kapitalisme en democratie wel verenigbaar ?

De mythe van het groen kapitalisme - met Matthias Lievens, docet wijsbegeerte aan de KU Leuven en auteur van De mythe van de groene economie.
Verschillende stromingen bestaan binnen de klimaatbeweging, zij die zoals Naomi Klein denken dat het kapitalisme “in staat van oorlog is met het klimaat” en denken dat winstlogica niet verenigbaar is met de klimaatuitdagingen. Aan de andere kant vinden we zij die denken dat er een groen kapitalisme kan ontwikkeld worden of dat de technologische vooruitgang zal volstaan om het klimaat te redden. Een vorming omtrent de mythe van groene kapitalisme en ons alternatief.

Geschiedenis van de arbeidersklasse

Sociale zekerheid, betaalde vakantie, toegang te gezondheidszorg, etc. Bij het spreken over deze sociale verwezenlijkingen moeten we het ook hebben over de sociale strijd die aan de grondslag van deze verwezenlijkingen ligt. Bestuderen hoe deze overwinningen behaald werden kan ons helpen om ze vandaag te beschermen en nieuwe overwinningen te behalen.

Het Vlaanderen van De Wever

Wat is de visie van de machtigste partij van ons land ? Wat is de link tussen de nationalistische partij en Voka, de zeer argressieve Vlaamse patronaatsorganisatie. Wat betekent het inclusief nationalisme dat Bart De Wever en co verdedigen ?

De farmaceutische industrie en de vermarkting van de gezondheidszorg
 

1 Bleg op 5 kan zijn medicatie niet langer betalen en ondertussen voeren Maggie De Block en de huidige regering besparingen door in de gezondheidszorg: duurdere medicamenten, budgetaire restricties in de ziekenhuizen, het onmogelijk maken om nieuwe gezondheidscentra op te starten, enzovoort. In deze vorming bestuderen en analyseren we de rol van de farmaceutische industrie en de link met de politieke keuzes. We denken ook na over andere economische systemen voor medicamenten zoals bijvoorbeeld het Kiwi model uit Nieuw-Zeeland. 

Zondag (halve dag)

De democratische rechten en de strijd tegen terrorisme

Na de terroristische aanslagen werd de noodtoestand uitgeroepen in Frankrijk en het terreurniveau 4 afgeroepen in België. Na de aanslagen van 11 september in de VS werden talrijke anti-terroristische maatregelen ingevoerd die reeds genomen waren in Europa, maar nooit werden geëvalueerd op hun effectiviteit en consequenties voor onze democratische rechten. Deze vorming zal een nieuw licht schijnen op deze maatregelen en ze bediscussiëren.

Een Marxistische visie op het recht
Terwijl de regering het recht op juridische hulp van een pro deo advocaat vernietigt, wordt het gemakkelijker en gemakkelijker om een proces af te kopen. De Chodiev affaire toont dat er een bepaalde interdependentie bestaat tussen de economische en de politieke elite. Hoe kunnen we dit vanuit een marxistisch perspectief verklaren ?

President Trump : hoe kon dit gebeuren ?

Bijna alle peilingen en journalisten voorspelden een overwinning voor de kandidaat van het establishment, Hillary Clinton… Wat is de sleutel voor het succes van Donald Trump ? Wat zijn de motivaties van zijn kiezers ? En wat zijn de consequenties, voor de VS maar ook voor de rest van de wereld ?